ADMINISTRATIV

Filarmonica "George Enescu"


DIRECTOR GENERAL

Andrei Dimitriu



SECRETARIATUL MUZICAL


Mihai Cojocaru Consultant artistic
Vladimir Popescu-Deveselu Consultant artistic
Octavia-Anahid Dinulescu Consultant artistic
Daniel Enasescu Consultant artistic
Cleopatra Maria David Secretar relatii publice
Victor Eliade Crasnopolschi Bibliotecar
Florica Lungu Tehnoredactor
Silviu Nedelcu Referent organizare spectacole
   

COMPARTIMENTUL ECONOMIC-FINANCIAR


Florica Sivec Contabil-sef
Popescu Silvia Auditor public intern
Anca Anton Economist
Liliana Zainea Economist
Florentina Gogan Consilier resurse umane
Stefan Stoica Referent PSI
Lucica Nedelcu Casier
Elisabeta Matei Secretar dactilograf
Cârlogea Alina Camelia Sef birou achizitii publice