DIVERSE

Filarmonica "George Enescu"


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ȘI FUNCȚIONARE

CODUL DE ETICĂ AL INSTITUȚIEILISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2019LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2018

LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2018DECLARAȚII DE INTERESE ȘI AVERE


Andrei Dimitriu
Director General

Horia Andreescu
Director General Adjunct

Iosif Ion Prunner
Director General Adjunct


20162017


2017


2017


Florica Nicolescu
Contabil Șef

Anca Anton
Şef Serviciu Financiar

Liliana Zainea
Şef Birou Contabilitate


2016

2016

20162017


2017


2017


Cârlogea Alina Camelia
Şef Birou Achiziţii Publice

Popescu Silvia
Auditor Public Intern


2017

2017