DIVERSE

Filarmonica "George Enescu"


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ȘI FUNCȚIONARE

CODUL DE ETICĂ AL INSTITUȚIEIDECLARAȚII DE INTERESE ȘI AVERE


Andrei Dimitriu
Director General

Florica Nicolescu
Contabil Șef

Anca Anton
Economist


Liliana Zainea
Economist

_________

____________

_________
_________


DECLARATIE DE AVERE

DECLARATIE  INTERESE

DECLARATIE DE AVERE

DECLARATIE  INTERESE