DIVERSE

Filarmonica "George Enescu"


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ȘI FUNCȚIONARE

CODUL DE ETICĂ AL INSTITUȚIEILISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2018


DECLARAȚII DE INTERESE ȘI AVERE


Andrei Dimitriu
Director General

Florica Nicolescu
Contabil Șef

Anca Anton
Economist


Liliana Zainea
Economist

_________

____________

_________
_________


DECLARATIE DE AVERE

DECLARATIE  INTERESE

DECLARATIE DE AVERE

DECLARATIE  INTERESE