DIVERSE

Filarmonica "George Enescu"


RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ȘI FUNCȚIONARE

CODUL DE ETICĂ AL INSTITUȚIEIActe normative care reglementează organizarea și funcţionarea Filarmonicii George Enescu :

-  O.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79172)

- H.G. nr.90/2010 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116380)


LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2022LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2021

LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2021

LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.09.2020LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2020

LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2019LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2018

LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2018DECLARAȚII DE INTERESE ȘI AVERE

Andrei Dimitriu
Director General

Horia Andreescu
Director General Adjunct

Iosif Ion Prunner
Director General Adjunct


2016


2017

2017

2017


2018

2018

2018


2019

2019


 

                --------                                    --------


Florica Nicolescu
Contabil Șef

Anca Anton
Şef Serviciu Financiar

Liliana Zainea
Şef Birou Contabilitate


2017

2017

2017


2018

2018

2018


2019

2019

2019


Bohaciu Cristina Maria
Şef Birou Secretariat Muzical

Cârlogea Alina Camelia
Şef Birou Achiziţii Publice

Popescu Silvia
Auditor Public Intern

Bentoiu Mariana
Şef Birou Achiziţii Publice