top of page

Filarmonica George Enescu

Str. Benjamin Franklin nr. 1-3, sector 1
București

Program de lucru personal administrativ

Luni - Vineri  :  08:30 - 16:30

Compartiment Secretariat Muzical, Publicitate și Marketing

Mihai Cojocaru

Consultant artistic

Silviu Nedelcu

Referent artistic

Octavia-Anahid Dinulescu

Consultant artistic

Cleopatra Maria David

Secretar Relații Publice

Florica Lungu

Tehnoredactor

Departament economic-financiar

Florica Nicolescu

Contabil-Șef

Mariana Bentoiu

Șef Birou Achiziții Publice

Lăcrămioara Stoica Costin

Casier

Silvia Popescu

Auditor public intern

Florentina Gogan

Consilier Resurse Umane

Anca Anton

Șef Serviciu Financiar-Contabil

Consuella Haraga

Economist, Consilier de etică

Liliana Zainea

Șef Birou Contabilitate

Lucica Nedelcu

Contabil

Compartiment Impresariat Artistic

Daniel Enășescu

Consultant artistic impresariat

Birou tehnic la scenă

Doru Marin

Șef birou

Compartiment bibliotecă muzicală, documentare și fonotecă

Denisa Cojocaru

Bibliotecar

bottom of page