Filarmonica "George Enescu"

Str. Benjamin Franklin nr. 1-3, sector 1
București

Secretariatul muzical

Cristina Bohaciu

Șef birou Secretariat muzical, publicitate și marketing

Daniel Enășescu

Consultant artistic

Florica Lungu

Tehnoredactor

Mihai Cojocaru

Consultant artistic

Daniela Itu

Consultant artistic

Silviu Nedelcu

Referent organizare spectacole

Mihaela Simona Chițan

Consultant artistic

Denisa Cucu

Bibliotecar

Octavia-Anahid Dinulescu

Consultant artistic

Cleopatra Maria David

Secretar Relații Publice

Compartimentul economic-financiar

Florica Nicolescu

Contabil-Șef

Florentina Gogan

Consilier Resurse Umane

Silvia Popescu

Auditor public intern

Mariana Bentoiu

Șef Birou Achiziții Publice

Anca Anton

Șef Serviciu Financiar-Contabil

Consuella Haraga

Economist, Consilier de etică

Liliana Zainea

Șef Birou Contabilitate

Ștefan Stoica

Referent PSI