top of page

Solicitare informații de interes public

Persoana responsabilă pentru Legea nr. 544/2001 din cadrul Filarmonicii "George Enescu" :
dna. Consuella Haraga

Cerere de informații de interes public

Filarmonica "George Enescu"

Va informam ca in conformitate cu Art.1 - O.M.C. nr.2793/27.03.2023, Art.1 - O.M.C. nr.3261 / 16.08.2022, Art.9 - Legea nr.544 / 2001  si  Art.18 - Legea nr.123 / 2002, in cazul in care se vor solicita xerocopii ale unor documente privind informatii de interes public, taxa este de 1,5 lei / pagina.

Modalitati de achitare :

- in numerar la caserie, de luni pana vineri in intervalul orar 13.00 - 15.00 ;

- ordin de plata in contul RO09 TREZ 7012 0G36 5000 XXXX deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti.

Vă mulțumim! Cererea dvs a fost trimisă.

În cazul în care doriți contestarea răspunsului primit la cererea dvs. de solicitare de informații de interes public, puteți trimite o reclamație administrativă la adresa de email: transparenta@fge.org.ro

Lista cu documente de interes public și
lista cu documente produse/gestionate de instituție

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

bottom of page