top of page

Solicitare informații de interes public

Persoana responsabilă pentru Legea nr. 544/2001 din cadrul Filarmonicii "George Enescu" :
dna. Consuella Haraga

Cerere de informații de interes public

Filarmonica "George Enescu"

arrow&v

 * Vă informăm că în conformitate cu  Art.1 - Ordinul Ministerului Culturii nr.3261 / 16.08.2022,  Art.9 - Legea nr.544 / 2001 și Art.18 - Legea nr.123 / 2002,
în cazul în care se vor solicita xerocopii ale unor documente privind informații de interes public, costul este de 1 leu / pagina.
Modalități de achitare :
- în numerar la caserie, de luni până vineri în intervalul orar 13.00 - 15.00 ;
- ordin de plată în contul RO09 TREZ 7012 0G36 5000 XXXX deschis la Trezoreria Sector 1 București.

Vă mulțumim! Cererea dvs a fost trimisă.

În cazul în care doriți contestarea răspunsului primit la cererea dvs. de solicitare de informații de interes public, puteți trimite o reclamație administrativă la adresa de email: transparenta@fge.org.ro

Lista cu documente de interes public și
lista cu documente produse/gestionate de instituție

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

bottom of page