top of page

Declarații de avere și interese

Marin Cazacu
Director General

Declarații de avere

Declarații de interese

Florica Nicolescu
Contabil Șef

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Iosef Ion Prunner
Director Cor

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Cristina Maria Bohaciu
Șef Birou Secretariat Muzical

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Anca Anton
Șef Serviciu Financiar

Declarații de avere

Declarații de interese

Liliana Zainea
Șef Birou Contabilitate

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Mariana Bentoiu
Șef Birou Achiziții Publice

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Silvia Popescu
Auditor Public Intern

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Doru Iulian Marin
Șef birou tehnic scenă

Declarații de avere

Declarații de interese

Lilian Chioveanu
Șef birou administrativ

Declarații de avere

Declarații de interese

Andrei Dimitriu
Director General

INACTIV

Declarații de avere

Declarații de interese

bottom of page